ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ2
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ16
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ18
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ2
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ2
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ5
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ2
ΚΗΠΟΥΡΩΝ1
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ1
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ10
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ13
ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ2
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΦΥΣΙΚΩΝ1
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ1