Λύκειο

Βασικός στόχος είναι η άρτια προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ Λυκείου .

Ειδικευμένοι -έμπειροι καθηγητές  ασχολούμενοι με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, δημιουργούν ακλόνητες βάσεις επιτυχίας με άρτια- κατανοητή  διδασκαλία που εμβαθύνει  στο αντικείμενο της:

  1. Μηνιαία διαγωνίσματα
  2. Εργασίες για το σπίτι
  3. Καθημερινός έλεγχος  στη κατ οίκων εργασία τους
  4. Ενημέρωση  γονέων
  5. Κάρτα προόδου
  6. Επιπλέον ώρες όταν απαιτούνται  

Το πρόγραμμα των εβδομαδιαίων ωρών για όλα τα μαθήματα ανά τάξη  είναι:

7 ώρες για την Α Λυκείου

8 ώρες για την Β Λυκείου  και

13 ώρες για την Γ Λυκείου.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνει το κάθε πρόγραμμα  έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις του πεδίου που θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα  με το πρόγραμμα μας ο μαθητής είναι έτοιμος για πανελλαδικές  αρκετά πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Αντιμετωπίζετε έτσι το άγχος και η ένταση των τελευταίων ημερών.