πιστοποίηση τεχνικών ασφάλειας β’ κατηγορίας…..

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08/2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007)οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή,την επεξεργασία,τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους.
Κατά την παραπάνω υποχρέωση ,κάθε άτομο που έρχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί .
Είμαστε εξειδικευμένοι σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού,επιχειρήσεων τροφίμων στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων,σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διεύθυνση :Σωτηρίου Δρίτσα 18
Τηλ.Επικ.:2296023456 & 6945409659

Leave a Reply