ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΛΑΕΚ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Νέο: “Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018-19 “

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  1-30

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του εμπορικού συλλόγου και επιδοτεί τον κάθε καταρτιζόμενο με 5 ευρώ την ώρα . Είναι συνολικά 32 ωρών  και η συνολική αποζημίωση είναι 160 ευρώ για τον καθένα, χρήματα που καταθέτει ο ΟΑΕΔ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του καταρτιζόμενου. Τα θέματα των σεμιναρίων ποικίλουν ανάλογα με τους καταρτιζόμενους , ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά :

  1. Χρήση υπολογιστή   WORD-EXCEL-INTERNET
  2. Τεχνικές πωλήσεων
  3. Κατασκευή ιστοσελίδας
  4. Μάρκετινγκ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ο.24

Το πρόγραμμα μπορεί να το υλοποιήσει ,μέσω του ΚΕΚ, οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Το θέμα του σεμιναρίου επιλέγετε από την επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της  και οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με 5 ευρώ την ώρα . Είναι συνολικά 32 ωρών και η συνολική αποζημίωση είναι 160 ευρώ για τον καθένα, χρήματα που καταθέτει ο ΟΑΕΔ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του καταρτιζόμενου. H επιχείρηση δεν έχει απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση