30-49 Αίτηση

Άνεργος εγγεγραμμένος στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 49 ετών;

υπόβαλε την αίτησή σου για να ενταχθείς στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε κλάδους αιχμής, διάρκειας 200 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 380 ωρών πρακτικής άσκησης.

Αποτελεί μια ευκαιρία για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, σε τομείς αιχμής, όπως είναι αυτοί της Μεταποίησης, της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, της Κοινωνικής Φροντίδας, του Τουρισμού και του Επισιτισμού.

Θα λάβεις εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €. (1.000 € για τη θεωρία και 1.520 € για την πρακτική)

πάτα τον παρακάτω συνδεσμο ,συμπλήρωσε και στείλε μας την αίτηση                             

ΑΙΤΗΣΗ 30-49

Leave a Reply