Πρόγραμμα στήριξης Eπιστημόνων- Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19

Το κέντρο μας προσφέρει:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ : 600 ευρώ σε 2 δόσεις(400 ευρώ αυτομάτως με την εγγραφή και τα υπόλοιπα αφού ολοκληρωθεί η κατάρτιση)

Διάρκεια προγράμματος : 100
ώρες μέσω τηλεκατάρτισης

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα:

  • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
  •  Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
  •  Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  •  Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου