Κοινωφελές Πρόγραμμα του Δήμου Μεγάρων 2019

Το 5ο  κατά σειρά επιδοτούμενο κοινωφελές πρόγραμμα 2019-2020 ΕΣΠΑ πρόσφατα υλοποιήθηκε από το κέντρο μας με απόλυτη επιτυχία . Η εκπαίδευση έγινε στους εργαζόμενους με 8μήνη σύμβαση στο κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου Μεγάρων . Η εκπαίδευση τους αφορούσε την χρήση υπολογιστή σε βασικές δεξιότητες και  συγκεκριμένα στις ενότητες του office : WORD-EXCEL-INTERNET-ACCESS & POWER POINT . Στο τέλος του προγράμματος 120 ωρών διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν σε εξετάσεις για να αποκτήσουν πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ.

Μετά από την υλοποίηση  5 προγραμμάτων , επιδοτούμενων  από το ΕΣΠΑ  , στα οποία  η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργαζομένων, απέκτησαν πιστοποιητικό επάρκειας στη χρήση υπολογιστή αναγνωρισμένο από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ, έχουμε την ικανοποίηση ότι μπορέσαμε και δώσαμε στους καταρτιζόμενους νέα εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η κατάρτιση γίνεται στο υπέρ σύγχρονο εργαστήριο μας με διακεκριμένους ειδικευμένους εκπαιδευτές και συστήματα προσομοίωσης εξετάσεων που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αποτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://voucher.gov.gr/