Nέα Προγραμματα σύντομα….
Nέα Προγραμματα σύντομα….
Slide
ΞΕΚΙΝΗΣΕ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον Γ’ κύκλο του έργου «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για αναβάθμιση πράσινων δεξιοτήτων 25.000 ανέργων», ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης – NextGenerationEU, λαμβάνοντας εκπαιδευτικό επίδομα έως 400€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-se-programmata-sunekhizomenes-epaggelmatikes-katartises-gia-anabathmise-prasinon-dexioteton
Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι την συμπλήρωση των 25.000 αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22960 - 23456, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, και για να κατοχυρώσετε την θέση σας στο κέντρο μας.

νεα καταρτιση με αμοιβη 1000 ευρώ
25 - 45 ετών
Πρόγραμμα Κατάρτισης και Απασχόλησης Ανέργων 25 - 45 ετών

Έχει ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο καινοτόμο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόληση.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου.

Για τη δημόσια πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 1.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 1.000€:
Στο κέντρο μας ήδη διεξάγονται επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων με 200 ώρες κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€ σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Αναμένεται έναρξη δεύτερης φάσης, για νέες αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, το προσεχές διάστημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 400€:
Αναμένεται η έναρξη αιτήσεων για Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με εκπαιδευτικό επίδομα 400€ σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Υ.Γ.: Στην περίπτωση που ανοίξει νέο κοινωφελές πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να κάνουν την εκπαίδευση τους στο κέντρο μας ας επικοινωνήσουν πριν την υποβολή της αίτησης τους μαζί μας για να πληροφορηθούν τις εκπαιδευτικές ενότητες που θα πρέπει να επιλέξουν!

Είμαστε στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2296023456 ή στο 01elearning.priskos@gmail.com.

250 wres -1250
Αναμένεται Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 250 ωρών στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921 με επιδότηση έως 1.250 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών - μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22960 23456 ΚΕΚ Swiss Approval Προίσκος Μεγάρων.

epid 1000
ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ( 1000 ευρώ)

Τις προσεχείς ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης, στο Μητρώο Ωφελουμένων, του προγράμματος κατάρτισης 30.000 ανέργων με επίδομα 1.000 ευρώ . Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποίηση, αναγνωρισμένη από το Δημόσιο και τον ΑΣΕΠ.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει :
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Επικοινωνήστε με το κέντρο μας για να πραγματοποιήσουμε μαζί την εγγραφή σας.
e-mail: 01elearning.priskos@gmail.com
Τηλέφωνο: 2296023456 - 6945409659

VOUCHER 80.000

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ 80.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ με ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 1.000€

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας για να πληροφορηθούν αν είναι τελικά επιτυχόντες και να ενημερωθούν για τις περαιτέρω ενέργειες τους ως προς την ένταξη τους στην εργασία .

Κάνε το πρόγραμμα στην πόλη σου , στα Μέγαρα!

30-49

TA ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ EINAI
ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΤΟ :Voucher ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49
ΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ
Δήλωσε άμεσα την συμμετοχή σου όπως όλοι οι συμπολίτες σου!
Σ. ΔΡΙΤΣΑ 18 ΤΗΛ 22960 -23456
ΜΙΑΟΥΛΗ 13 ΤΗΛ 22960-23580

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.520 ευρώ , ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Δείτε τα αποτελέσματα: https://voucher.gov.gr/upload/project_37/edge-proswrino_mhtrwo_wfeloumenwn.pdf
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: https://voucher.gov.gr/upload/project_37/edge-anakoinwsh_mhtrwou_wfeloumenwn.pdf

nea progr gia anergous
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Τις προσεχείς ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα των αιτήσεων για δύο προγράμματα απασχόλησης ανέργων :

1. Για το Κοινωφελές πρόγραμμα ( εργασία στον Δήμο με οκτάμηνη σύμβαση) και
2. Για πρόσληψη ανέργων στο δασαρχείο.

3 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
3 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1) BROKERS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ(72ωρών)
2)Ελεγκτής Ασφαλείας (X-ray screener) - (12 ωρών)
3)ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρχιφυλάκων – Εποπτών - (12 ωρών)

digital marketing

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που απευθύνεται σε 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ μέχρι και τις 16 Μαρτίου τα μεσάνυχτα.

SECURITY
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 105 διδακτικών ωρών
-Παροχή Πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης Α΄ Επιπέδου το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της σχετικής Άδειας Εργασίας.

- Ώρες μαθημάτων: καθημερινά 16.30-21.30

-Κόστος εκπαίδευσης: 250€

voucher 29-64
VOUCHER 29-64

Αποζημίωση συμμετέχοντος 2600 ευρώ

( 600 για κατάρτιση 120 ωρών και 2000 για πρακτική άσκηση 500 ωρών)

Κριτήρια Επιλογής - μοριοδότησης:

· H διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
· Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό( φορολογικού έτους 2015)
· Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο βάσει δικαιολογητικών

Μάθε περισσότερα στο 2296023456

πληροφορικη

Εξέταστρα – πιστοποίηση – διδασκαλία , για WORD-EXCEL-INTERNET όλα μαζί 200 ευρώ . Επιπλέον, 10% έκπτωση για το δεύτερο άτομο της οικογένειας

ΔΩΡΕΑΝ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ!
ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ!

ISO
Αποκτήσαμε πιστοποίηση ISO 9001 : 2015

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015, το 01elearning επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ισχυρή δέσμευσή τoυ στην ποιότητα.

Το ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με την ποιότητα στη διαχείριση. Παρέχει ένα πλαίσιο για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ποιότητας, σε ισορροπία με την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Επικεντρώνεται στην οργάνωση, στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

previous arrow
next arrow

Eπιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης σε κλάδους αιχμής, διάρκειας 200 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 380 ωρών πρακτικής άσκησης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΤΟ :Voucher ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49
ΚΑΝΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ

Δήλωσε άμεσα την συμμετοχή σου όπως όλοι οι συμπολίτες σου!
Θα λάβεις εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 €. (1.000 € για τη θεωρία και 1.520 € για την πρακτική)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 72ωρών

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 Εκπαίδευση μέσω τηλεκατάρτισης (από τον χώρο σας, με ασφάλεια, χωρίς έξοδα μετακίνησης).

  • SECURITY  ΤΩΝ 105 ΚΑΙ 28 ΩΡΩΝ       ( κόστος 260  & 160 ευρώ )
  • Ελεγκτής Ασφαλείας (Xray screener)    12 ωρών   ( κόστος 130ευρώ)
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρχιφυλάκων – Εποπτών     12 ωρών   (κόστος 100ευρώ)

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM τα οποία απευθυνονται σε διορισμένους και αδιόριστους εκπαιδευτικούς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β΄ & Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ρομποτική

Για πρώτη φορά στα Μέγαρα οι μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου θα αναπτύξουν και θα ανακαλύψουν τις δυνατότητές στην εξειδικευμένη τεχνολογία της ρομποτικής , επιλύοντας διάφορα προβλήματα με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός project .Οι μαθητές θα λάβουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ισχυρή θεωρητική αλλά και τεχνική υποστήριξη.

Αποκτήσαμε πιστοποίηση ISO 9001 : 2015

 

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015, το 01elearning επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ισχυρή δέσμευσή τoυ στην ποιότητα.

Το ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με την ποιότητα στη διαχείριση. Παρέχει ένα πλαίσιο για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ποιότητας, σε ισορροπία με την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Επικεντρώνεται στην οργάνωση, στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Οι χώροι μας στο νέο υπερσύγχρονο ΚΕΚ στη διεύθυνση Σ.Δρίτσα 18

Επικοινωνήστε μαζί μας

a)Σωτ. Δρίτσα 18
b)Μιαούλη 13

Τηλ : 22960-23456 , 6945409659
Email : 01elearning.priskos@gmail.com

Γραμματεία

Δευτέρα-Παρασκευή : 9:30-13:30 μμ

Χρησιμοι Σύνδεσμοι :