ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ

Συνολικές αποδοχές 2520 ευρώ

Συνολικές ώρες προγράμματος 580 εκ των οποίων οι 200 αφορούν θεωρητική κατάρτιση και η 380 πρακτική κατάρτιση 

Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης. 

II. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*. 

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμης εκπαιδευσης. 

 

Μοριοδότηση για την επιλογή δικαιούχων

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας  50 μόρια , 1 μόριο/μήνα συνεχιζόμενης ανεργίας 

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) μέχρι 30 μόρια.

3. συμμετοχή σε παλαιότερο πρόγραμμα 10 μόρια 

 

Οι ειδικότητες   θεωρητικής κατάρτισης αφορούν τους παρακάτω τεχνικούς τομείς επαγγελμάτων:

✔ μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, 

✔ υγείας – πρόνοιας, 

✔ τουρισμού και επισιτισμού, 

 

Για 20 ώρες όλοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα:

 α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) Χρήση εφαρμογών Η/Υ.

Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη συγκεκριμένη ειδικότητα, να λάβουν τις συνδεόμενες με την κατάρτιση υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στον πάροχο κατάρτισης τους. 

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30-49

πάτα τον παρακάτω συνδεσμο ,συμπλήρωσε και στείλε μας την αίτηση 

ΑΙΤΗΣΗ 30-49