ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

  • 30 ώρες διδασκαλία στις ενότητες του office: WORD-EXCEL  & INTERNET εξέταστρα και πιστοποιητικό με συνολικό κόστος 200 ευρώ. Η επανεξέταση δεν χρεώνεται.
  • 40 ώρες διδασκαλία στις ενότητες του office: WORD-EXCEL-  INTERNET –ACCESS & POWER POINT εξέταστρα και πιστοποιητικό με συνολικό κόστος 250 ευρώ. Η επανεξέταση δεν χρεώνεται.

Επιπλέον 10% έκπτωση για το δεύτερο άτομο της οικογένειας