Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής 
Μάθε Λογιστική δίπλα σε επαγγελματίες της αγοράς

Απόκτησε τις πρακτικές γνώσεις ώστε να μπείς δυναμικά στην αγορά εργασίας

Περιεχόμενα σεμιναρίου Λογιστικής:

  • A. Εργασίες Λογιστή κατά την ίδρυση Εταιρείας
  • Β. Εργασίες Λογιστή κάθε ημέρα
  • Γ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος του μήνα
  • Δ. Εργασίες Λογιστή στο τέλος της χρήσης
  • Ε. Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων