Marketing

Μάρκετινγκ : Η τεχνική της κατεύθυνσης,  στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη , των αγαθών που παράγονται ή των  υπηρεσιών που προσφέρονται.

Μάθε πώς να προωθείς υπηρεσίες και αγαθά  δίπλα σε επαγγελματίες της αγοράς

Απαραίτητες γνώσεις για κάθε επαγγελματία και κατά μείζονα λόγο για κάθε επιχειρηματία

Θεματικές ενότητες :

Πεδία εφαρμογής του Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ στις ΜΜΕ

Τιµολογιακή Πολιτική.

∆ιανοµή

Προώθηση

Πωλήσεις

Η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Διάρκεια σεμιναρίου ανάλογα με τις θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν