ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΕΦΕΤ)

Αφορά άτομα που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή εργάζονται σε εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Για τα παραπάνω άτομα απαιτείται εκ του νόμου πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ

Η  διάρκεια κατάρτισης του προγράμματος είναι 10 ώρες που πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες και καλύπτει πλήρως την ύλη των εξετάσεων που θα  ακολουθήσουν  Μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης που είναι απαραίτητη  για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 70 ευρώ