ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  - SECURITY

Για να εργαστείς σαν προσωπικό ασφαλείας απαιτείται άδεια η οποία αποκτάται μετά από  εκπαίδευση 105 ώρες . Μετά την εκπαίδευση έχεις αποκτήσει την βεβαίωση κατάρτισης και εν συνεχεία συμμετέχεις σε εξετάσεις για την  λήψη  Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 το οποίο οδηγεί στην έκδοση  της άδειας εργασίας

Η εκπαίδευση γίνεται  συνήθως απόγευμα 4-9 καθημερινά και συνεχόμενα από την ημέρα έναρξης  εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Την εκπαίδευση υλοποιούν πιστοποιημένοι καθηγητές με την ιδιότητα  : Αστυνομικού, Πυροσβέστη, Ψυχολόγου και νοσηλευτή

Το κόστος  εκπαίδευσης ανέρχεται στα 240 ευρώ και περιλαμβάνει  

    • Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
    • Εξετάσεις προσομοίωσης (γραπτά-προφορικά).
  • Μετά την απόκτηση της άδειας εργασίας σαν προσωπικό ασφαλείας  γνωστοποιούμε από την ιστοσελίδα μας την ιδιότητα που αποκτήσατε βοηθώντας στην εύρεση εργασίας σας