Αναμένεται Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 250 ωρών στον τομέα του τουρισμού….


“Αναμένεται πρόγραμμα επιδοτούμενης  επαγγελματικής κατάρτισης 250 ωρών στον τομέα του τουρισμού, το οποίο χρηματοδοτείται από τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  με επιδότηση έως 1250 ευρώ και απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ’ ολοκλήρου με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι ο καταρτιζόμενος μπορεί να τα παρακολουθήσει τις ώρες και τις ημέρες που αυτός θα επιλέξει, από το σπίτι του,  χωρίς να επιβαρυνθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του!

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ,αναμένεται προσεχώς το άνοιγμα της πλατφόρμας για εγγραφή των ενδιαφερομένων,  ενώ η έναρξη της κατάρτισης τους θα ξεκινήσει μετά το τέλος της φετινής  τουριστικής σεζόν!

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης και επομένως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι , άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί- που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

·  Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

·  Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

·  Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

·  Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης

·  Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, προκειμένου περί υποψηφίων ανέργων. Σε κάθε κύκλο κατάρτισης του προγράμματος το 5% των θέσεων δύναται να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν ποσοστό πάνω από 67%, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Αν θελήσετε μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία σας ώστε να σας υποβάλλουμε εμείς την αίτηση συμμετοχής σας, άμεσα, όταν ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 2296023456 και στο e-mail: 01elearning.priskos@gmail.com.”

Leave a Reply