• Σεμινάριο για Ελεγκτής Ασφαλείας (Xray screener)    12 ωρών   ( κόστος 130ευρώ)