ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 72ωρών

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

·    ΘΕΩΡΙΑ (τηλεκπαίδευση)

 

1.    Κανόνες επιτροπής κεφαλαιαγορας- παράγωγα

2.    Θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση

3.    Υπολογιστές πλατφόρμες 

·      ΠΡΑΚΤΙΚΗ : (δια ζώσης)

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ : 3 ΜΗΝΕΣ (72 ΩΡΕΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 600 ευρώ