• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρχιφυλάκων – Εποπτών     12 ωρών   (κόστος 100ευρώ)