Oδηγίες προς τους ωφελούμενους ανέργους του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα voucher 30 – 45 ετών, καθώς μέχρι τις 21-02-2020 θα πρέπει να έχουν στείλει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στο πάροχο που θα επιλέξουν.

Στον πάροχο της επιλογής τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 21-02-2020 ώστε να εργοποιηθεί το voucher από τους ανέργους ΟΑΕΔ του προγράμματος, ήτοι:

1. Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2. Βεβαίωση ανεργίας

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσομάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσκλησης)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)

Στη συνέχεια οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουμένων, τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και προβαίνουν σε εισήγηση προς την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή μη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούμενους. Στη συνέχεια, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόματη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάμει ωφελούμενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί.

Η ενεργοποίηση του voucher των ωφελουμένων ανέργων του ΟΑΕΔ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28-02-2020 ενώ η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του τμήματος της θεωρητικής κατάρτισης είναι 13-03-2020.

https://voucher.gov.gr/