Ανανεώθηκε για ακόμη 3 μήνες η προσφορά στην εκπαίδευση στους υπολογιστές!…..

  1. Για ενήλικες:Εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών WORD-EXCELL-INTERNET 200 ευρώ περιλαμβάνει : 30 ώρες διδασκαλία , το κόστος των εξετάσεων  και το πιστοποιητικό
  2. Για μαθητές: Εκπαίδευση στη χρήση υπολογιστών WORD-EXCELL-INTERNET 180 ευρώ περιλαμβάνει : 30 ώρες διδασκαλία , το κόστος των εξετάσεων  και το πιστοποιητικό.

Leave a Reply